Algemene voorwaarden (online) opwaarderen Stichting Exploitatie Sociëteit Quintus

Op al onze diensten en producten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. In aanvulling daarop gelden de volgende bepalingen. In onderstaande bepalingen wordt onder “pastegoeden” de tegoeden verstaan die verkregen worden bij het (online) opwaarderen van consumptiepassen van de Stichting Exploitatie Sociëteit Quintus, hierna te noemen ‘Quintuspassen’.

  • Al uw gegevens worden verwerkt volgens onze privacy policy, te downloaden via deze link
  • Pastegoeden zijn niet inwisselbaar voor geld.
  • Met ingang van 1 februari 2023 heeft het pastegoed op een Quintuspas een geldigheidsduur van 5 jaar, te rekenen vanaf de laatste transactie. Onder transactie wordt verstaan het aanschaffen van een Quintuspas, het (online) opwaarderen van een Quintuspas met pastegoeden, het aankopen van producten en/of diensten met een Quintuspas, dan wel het overboeken van pastegoeden naar een andere Quintuspas.
  • Voor zover de laatste transactie heeft plaatsgevonden voor 1 februari 2023, heeft het pastegoed op een Quintuspas een geldigheidsduur van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 februari 2023. Na de genoemde periode van 5 jaar vervalt elke aanspraak op het pastegoed van een Quintuspas.

LID WORDEN VAN

QUINTUS

Leuk dat je interesse hebt om lid te worden bij A.L.S.V. Quintus. Gedurende de EL CID week is het mogelijk om je in te schrijven. Graag verwijzen we je door naar onze speciale EL CID website voor meer informatie!

Natuurlijk kun je door het jaar heen al allerlei informatie van ons ontvangen. Stuur daarvoor een mailtje naar bestuur@alsvquintus.nl.