Maatschappelijk

Duurzaamheid.

Quintus groeit mee in de verduurzaming van onze samenleving.

Duurzaamheid was dan ook een centraal thema in de grote verbouwing die van 2015 tot 2019 heeft geduurd. Hierdoor is ons pand enorm verduurzaamd, en hebben wij bijvoorbeeld ook zonnepanelen. Naar aanleiding van de verbouwing heeft Quintus energielabel A ontvangen, waarmee we een van de meest duurzame verenigingen van Nederland zijn. We zijn daar ontzettend trots op!

In het dagelijks bestuur proberen we ook zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Zo organiseerden wij een inzamelactie voor de Nacht van de Fooi waarbij wij borrelden zonder licht om studenten bewust te maken van hun energieverbruik.

Meer weten over duurzaamheid op Quintus of heeft u ideeën voor toekomstige verbeteringen? We gaan graag met u in gesprek.

Evenementen.

Quinten organiseren grote evenementen voor alle Leidenaren om student en stad samen te brengen, de Museumnacht Leiden is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast vieren wij Koningsdag met een groot feest voor jong en oud, buiten aan de gracht van de Boommarkt.

Goede Doelen.

De Pro Bono (goededoelencommissie) zet zich in voor goede doelen in Leiden. Ze organiseren jaarlijks terugkomende activiteiten zoals het ouderendiner in ons eigen restaurant en de inzamelingsactie voor de voedselbank Leiden. Daarnaast zetten zij ook nieuwe projecten op touw, zoals de sport- en speldag voor uitgeprocedeerde kinderen van het asielzoekerscentrum Katwijk.

Naast de activiteiten van de Pro Bono doen Quinten vrijwilligerswerk tijdens de jaarlijkse kennismakingstijd in september. Eerstejaars gaan dan bijvoorbeeld collecteren, helpen in de tuin bij hulpbehoevenden of wandelen met bewoners van een verzorgingstehuis.

Leiden.

Quinten wonen, studeren, groeien en vieren in Leiden. De stad biedt onze vereniging en haar leden de ruimte om te genieten van een prachtige studententijd. Via verschillende evenementen en acties proberen Quinten iets terug te doen voor Leiden en haar inwoners.