Close
2311 EA Leiden Boommarkt 5A
071 - 514 44 05 bestuur@alsvquintus.nl

Stichting Reünisten Quintus

 

Stichting Reünisten Quintus (SRQ) bestaat sinds 1981. De SRQ wil de bloei van de Vereniging bevorderen door de band van de reünisten onderling en met de Vereniging te verstevigen.  De SRQ is verantwoordelijk voor het blad Antikwariaat, dat twee keer per jaar in druk verschijnt en minimaal vier keer per jaar in een digitale versie. Het huidige SRQ-bestuur – sinds 2009 actief – heeft de Juffermanslezing in het leven geroepen, jaarlijks gehouden door een oud-Quint die iets bijzonders heeft bereikt in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld minister Edith Schippers van VWS, Jan Maarten Slagter, toen directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, presentatrice Eva Jinek, Arabiste Petra Stienen en verslaggever Rik van de Westelaken. De lezing is vernoemd naar oud-voorzitter Michael Juffermans om hem te eren voor zijn talrijke verdiensten voor Quintus. Daarnaast is er de jaarlijkse nieuwjaarsborrel rond de dies, de pre-Hemelvaartsborrel, de Qarrièredag – om bijna afgestudeerden kennis te laten maken met allerlei Quinten uit verschillende vakgebieden – en eens per vijf jaar de lustrumreünistendag. De SRQ sponsort verschillende activiteiten van de Vereniging, bijvoorbeeld in de El Cid-week.

Reünisten kunnen geboorteberichten, huwelijksaankondigingen en adreswijzigingen doorsturen via reunisten@alsvquintus.nl

Als bestuur steken wij vrije tijd en veel plezier in al deze dingen, enorm geholpen door het Lid Reünisten van het Quintus-bestuur. Maar het kan natuurlijk niet zonder de steun van de oud-Quinten, niet zonder jou als reünist. Voor een luttele € 35 per jaar help je je oude vereniging, bijvoorbeeld met bijdrage aan het pand, ledenwerfactie in de El Cidweek, sponsoring van de diësweek en draag je bij aan een fonds waaruit wij oud-Quinten in nood een handje kunnen helpen of een hart onder de riem steken. In 2009 gebeurde dit nog nadat een oud-Quint zwaar gewond raakte bij een bomaanslag. Daarbij krijg je natuurlijk uitnodigingen voor alle reünistenfeesten, -diners en -borrels ook nog eens zeker zes keer per jaar Antikwariaat, waarin je alles leest over het wel en wee van oude bekenden.

Wil je ook gebruik maken van deze voordelen en de Stichting Reünisten Quintus steunen? Betalend reunist worden kan op twee manieren: jaarlijks €35 overmaken naar NL77 INGB 000 5500 668 t.n.v. Stichting Reünisten Quintus of teken een machtiging voor een automatisch incasso (via pv@alsvquintus.nl).

Dagelijks Bestuur 2017-2018

Paul de Hoog, Voorzitter
Thecla Kamphuis, Penningmeester I
Carla Keijzer, Secretaris
Wanda van de Beek, Bestuurslid
Christien Visser, Bestuurslid
Dorien de Koning, student-lid, Lid Reünisten (reunisten@alsvquintus.nl)

Voor informatie en/of vragen over het worden van reünist, Antikwaritaat of evenementen kunt u contact opnemen met Dorien de Koning, reunisten@alsvquintus.nl of 071-514 4405.