Het Quintusfonds

Het financiële steuntje

Het QuintusFonds ondersteunt studenten die een creatief of wetenschappelijk initiatief hebben. Wil jij bijvoorbeeld onderzoek doen in het buitenland, of heb je juist een leuk cultureel project in Leiden bedacht? Vraag jouw steun aan via de website!

Het QuintusFonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met ideeën en initiatieven die in het teken staan van cultuur, onderwijs en wetenschap.

Extracurriculaire activiteiten moeten alle ruimte krijgen. Daarom zorgen donateurs van het QuintusFonds dat je als student een bijdrage kunt ontvangen voor een wetenschappelijk of creatief project.

Zo ondersteunde het Fonds in het verleden De Museumnacht Leiden, onderzoeken van studenten in het buitenland, congressen en andere projecten