Close
2311 EA Leiden Boommarkt 5A
071 - 514 44 05 bestuur@alsvquintus.nl

Overdag gaan Quinten hun eigen weg, maar ’s avonds komen zij allemaal samen op de Sociëteit om hun ervaringen met elkaar uit te wisselen en te gebruiken in een van de 25 disputen die Quintus rijk is.

Vanaf je eerste jaar kun je je op Quintus, naast je studie, actief inzetten om veel uiteenlopende activiteiten te organiseren zoals het maken van een almanak, het organiseren van een feest of gala of het neerzetten van een fantastische EL CID-week. Door commissies te doen en daardoor veel andere Quinten te ontmoeten met dezelfde interesses als jijzelf en je talenten te benutten, wordt iedereen een goede bekende en ontstaan er vriendschappen voor het leven.

Op Quintus combineren we ontspanning, het opdoen van organisatorische vaardigheden en het ontmoeten en samenwerken met veel verschillende mensen waardoor Quintus zorgt voor een perfecte studententijd.

Quintus in getallen

Man
0%
Vrouw
0%
Disputen
0