Close
2311 EA Leiden Boommarkt 5A
071 - 514 44 05 [email protected]

Reactie Quintus n.a.v. bericht OM

Het Bestuur van Quintus heeft begrepen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar vijf van onze leden door het OM en dat zij mogelijk worden vervolgd voor hun acties bij het gaybrapad in oktober 2016. Quintus beschouwt tolerantie al sinds haar oprichting als fundamentele waarde van de vereniging. De vereniging veroordeelt deze actie dan ook uitdrukkelijk en kijkt met belangstelling naar het onderzoek van het OM.

De persoon die op het filmpje een Hitlergroet brengt, en mogelijk wordt vervolgd voor discriminatie, is geschorst hangende de procedure tot ontzetting uit het lidmaatschap.

Momenteel zijn de opdrachtgevers voor de actie en de opstellers van de opdrachtenlijst ook geschorst van onze vereniging. Wij willen dan ook hierbij benadrukken dat deze opdrachten niet vanuit de vereniging zijn gegeven maar door een aantal individuen.

We hebben al het vertrouwen in het Openbaar Ministerie en het onderzoek dat zij hiernaar doen. Met betrekking tot mogelijke verdere stappen zullen we het onderzoek van het OM en de uitspraak van de rechter afwachten.

Wij staan in goed contact met het COC Leiden, de belangenvereniging voor de LHBT-gemeenschap in de regio Leiden en tevens de aanleggers van het gaybrapad. Er wordt met hen samen een symposium op Quintus georganiseerd over acceptatie en diversiteit in de studentenwereld.