Close
2311 EA Leiden Boommarkt 5A
071 - 514 44 05 bestuur@alsvquintus.nl

DISPUTEN

In de tijd dat Quintus werd opgericht heeft men ervoor gekozen om niet met jaarclubs te werken, maar met disputen. Het dispuut is een fenomeen: studenten uit alle studierichtingen en van alle jaren zijn lid. Het voordeel hiervan is dat er meer integratie is met ouderejaars en je zo meer mensen leert kennen. In de praktijk betekent dit dat elke Quint zich aansluit bij een dispuut en met een lichting jaargenoten een ‘jaar’ vormt binnen een dispuut.

Quintus telt op dit moment 29 disputen:

0
Herendisputen
0
Damesdisputen
0
Gemengd dispuut

Een dispuut is een groep van gemiddeld ongeveer 30 mensen, uit verschillende jaren en van verschillende studies.

Elk dispuut heeft een eigen identiteit. Op deze manier geeft elke Quint op zijn of haar eigen manier invulling aan de studententijd op Quintus. Alle disputen borrelen minimaal één keer per week op Quintus. Dit gebeurt op de vaste borrelavonden maandag en donderdag. Verder vergadert men met elkaar, organiseert men uitjes en heeft elk dispuut gedurende het jaar diverse activiteiten zoals Datediners, feesten, dispuutsweekenden etc.

Verder is het de bedoeling dat elk dispuut elk jaar een grote manifestatie op Quintus neerzet. De verscheidenheid van deze manifestatie is erg groot, bijvoorbeeld het Togafeest, de playbackshow, een smartlappenstrijd of een hockeytoernooi.

Pluriformiteit is een van de pijlers van Quintus en dat blijkt ook zo te zijn bij de disputen. Disputen kunnen sterk verschillen, maar in sommige opzichten ook juist hetzelfde zijn. De disputen vormen een belangrijk opvangsysteem voor de leden. De disputen hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de geschiedenis van Quintus.